Tuin en Landschap nieuws Stijging minimumloon en loonsverhoging cao per 1 januari

  Stijging minimumloon en loonsverhoging cao per 1 januari

  0

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Daarnaast worden op basis van de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland de feitelijke lonen verhoogd met 1,55%.

  Het minimumloon stijgt van €1.635 naar €1.653 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2020 herzien. Ook wordt de maximale transitievergoeding bij ontslag aangepast. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de brutobedragen voor het minimumloon per 1 januari 2020 vinden.

  Uitkeringen

  Per 1 januari worden eveneens de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

  Cao

  De loonsverhoging van 1,55% maakt deel uit van de structurele loonsverhoging van 5,6% die in de cao van 2018 is afgesproken. Het is tevens de laatste verhoging onder de huidige cao die nog tot en met juni 2020 loopt.

   

   

  Ralph Mens
  Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van de titels Tuin en Landschap en De Boomkwekerij.

  Reageer op dit artikel

  avatar