Stukloon in de boom- en plantenkwekerij

„Ik krijg van die lui, die willen hier komen werken om net voldoende geld bij elkaar te krijgen voor hun vakantie, en dan zijn ze weer weg. Ze werken dan per uur veel te weinig productie af en dus kan ik hun loon per plant niet terugverdienen en dus wil ik ze per stuk betalen.”

Strikt genomen was het tot 1 januari van dit jaar verboden om aan medewerkers stukloon te betalen. Indien de arbeidsinspectie er achter kwam dat er uitbetaling aan medewerkers per stuk plaatsvond, was er tot en met 2017 het grote risico van naheffingen en boetes. Er moest en zou per uur betaald worden. In de praktijk is wel gebleken dat ‘slimmeriken’ personeel uitleenden waarbij het stukloon werd teruggerekend naar uurloon. Op zich was dat een bedenkelijke praktijk omdat deze in strijd was met de wet.

Toch was ook de overheid niet blind voor het werken op basis van stukloon. Er zijn immers naast de planten- en boomteeltsector meer sectoren waar stukloon meer gewoonte dan uitzondering was. Zodoende is hierover in september 2013 al een stevig rapport geschreven. Vanuit verschillende bedrijfstakken werd aanhoudend gevraagd om uitbetaling op basis van stukloon toch toe te laten. Dat voorkomt immers een boel onwenselijk gefoezel, omrekeningen et cetera.

Sinds 1 januari 2018 is het in beginsel toegelaten om uit te gaan betalen op basis van stukloon indien men aan voorwaarden voldoet. Dit is mogelijk gemaakt door wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Stukloon wordt echter alleen toegelaten in geval van specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak en speciale omstandigheden. Uit de wet volgt dat een werkgever de stukloonnorm pas mag toepassen als dit met de werknemer duidelijk schriftelijk is overeengekomen. Daarbij moet dan de stukloonnorm vastgelegd zijn en de werknemer moet specifieke werkzaamheden verrichten. Hierbij moet de stukloonnorm zo zijn vastgesteld dat in redelijkheid per uur tenminste het wettelijke minimumloon verdiend kan worden. Onredelijk lage stukloonnormen waardoor onredelijke hoge aantallen stuks per uur behaald moeten worden, zijn dus niet toegelaten. Maar er zijn dus weer mogelijkheden om per stuk te gaan betalen…

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties