Toekomstvisie wereldwijde sierteelt in aantocht

Internationale sierteeltorganisatie AIPH stelt een toekomstvisie op de wereldwijde sierteelt op. Hiervoor is een driejarig onderzoeksproject gestart.

In het project, dat is voortgekomen uit het inmiddels opgeheven Productschap Tuinbouw, worden informatie en data van verschillende landen verzameld en geanalyseerd.

Aanleiding voor de toekomstvisie zijn veranderingen in de wereldwijde productie en handel. Volgens de AIPH groeien tradititionele markten voor bloemen en planten minder hard, terwijl productie en toepassing in ontwikkelingslanden razendsnel groeien.

Door die veranderingen staan kwekers en de afzetketen voor nieuwe uitdagingen en kansen, aldus de AIPH. Bedoeling is dat de visie oplossingsrichtingen hiervoor aangeeft.