De Boomkwekerij Teelt Toelating Mogeton komt te vervallen

Toelating Mogeton komt te vervallen

0

Bij de Europese herregistratie van de actieve stof quinoclamine bleek deze niet langer verdedigbaar. Hierdoor komt de toelating van het middel Mogeton eind dit jaar te vervallen.

Bij het herregistratieproces van de werkzame stof van Mogeton waren de aanvullende vragen  die werden gesteld van dien aard dat het voor de producent onmogelijk was om hier tijdig passende antwoorden en data voor aan te leveren. De producent heeft daarom besloten om de Europese aanvraag voor herregistratie stop te zetten.

Hierdoor eindigt zowel de Europese toelating van de werkzame stof quinoclamine als de Nederlandse producttoelating van Mogeton per  31 december 2018. Het Ctgb heeft voor de toelating een aflevertermijn tot 30 juni 2019 vastgesteld. Het opgebruiktermijn loopt tot 30 juni 2020. De CEMP Boomkwekerij en Vaste Planten werkt eraan om zo mogelijk de termijnen op te rekken en om alternatieven te bespoedigen.

Ketura Sikken
Ketura Sikken is sinds 2008 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Zij schrijft voornamelijk over sortiment, gewasbescherming en duurzaamheid.

Reageer op dit artikel

avatar