Tweede Kamer stuurt aan op minder streng 7e APN

De Tweede Kamer wil dat demissionair minister Schouten van LNV het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN) op meerdere punten aanpast. Meerdere moties die daartoe oproepen zijn door de Tweede Kamer aangenomen.

De verplichte uiterste datum van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen, zal op aangeven van Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) minder streng worden dan in de ontwerpversie van het 7e APN het geval was. De minister zegt een weersomstandighedencommissie in te zullen stellen die het aan de minister van LNV laten weten wanneer het in verband met het weer niet haalbaar is om een gewas op 1 oktober te hebben gerooid.

Rooischema niet landelijk ingevoerd

Grinwis en Boswijk hebben daarnaast de minister verzocht om de verplichting van een rotatieschema rustgewassen niet voor het hele land te laten gelden. Omdat de hoeveelheid stikstofverbindingen in het grondwater in klei- en veengronden al redelijk op het gewenste peil is, vragen beide Kamerleden de minister om het verplichte rotatieschema alleen voor zand- en lössgronden te laten gelden. Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter dit verzoek, en de minister heeft toegezegd dit één-op-één over te nemen in het definitieve 7e APN.

Voor meerjarige teelten op losse grondsoorten zal het rotatieschema vooralsnog wel van kracht worden. Ook hier vraagt Grinwis zijn partijgenote Schouten om voor een andere aanpak te kiezen. Het rotatieschema wordt in het 7e APN niet toegepast op winterteelten. Er staat echter nergens welke gewassen hieronder vallen.

Grinwis en zijn VVD-collega Thom Van Campen hebben de minister gevraagd om hier in ieder geval alle meerjarige teelten onder te laten vallen, zodat hierbij geen rotatieschema meer verplicht is. Voor onder meer suikerbieten en geplante bloembollen willen Grinwis en Van Campen dit ook. Bij deze aangenomen motie is Schouten wat terughoudender. Ze ontslaat meerjarige teelten niet direct van het rotatieschema, maar laat eerst onderzoeken of dit mogelijk is in verband met de gevolgen die dat heeft voor de stikstofuitstoot.

Bufferstroken lokaal vastgesteld

Ook bij de bemestingsvrije bufferstoken plaatste de Tweede Kamer opmerkingen. Kamerleden Van Campen en Boswijk wisten een meerderheid te vinden voor hun verzoek om deze maatregel meer gebiedsspecifiek te maken. Demissionair minister Schouten schrijft dat ze ook de huidige waterkwaliteit mee wil laten tellen bij de lokale bepaling van bufferstroken.

Schouten laat weten dat ze „een wetenschappelijk verantwoorde leidraad [zal] laten opstellen.” „Op basis van deze leidraad kunnen waterbeheerders vervolgens bepalen in welke gebieden de huidige teeltvrije zones volstaan.” Dit zal volgens Schouten met name het geval zijn op plaatsen waar de waterkwaliteit al in orde is, of waar bufferstroken aantoonbaar weinig tot geen functie zullen hebben.

Eind november meer duidelijkheid

Schouten schrijft momenteel zowel in Nederland als met de Europese Commissie gesprekken te voeren over de definitieve versie van het 7e APN. Eind november hoopt ze meer duidelijkheid te geven over de inbreng die in alle gesprekken op het 7e APN wordt gegeven.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties