Tuin en Landschap nieuws Vmbo- en mbo-groen samen in Connect Groen

Vmbo- en mbo-groen samen in Connect Groen

0

Scholen voor vmbo‐ en mbo-groen starten in april met het netwerk Connect Groen. Dit is een opvolger van de AOC Raad die per 31 maart is opgeheven.

Connect Groen is een netwerk waarin de scholen elkaar naar behoefte ontmoeten. Dit moet
zorgen voor minder bestuurlijke drukte voor de AOC’s en de Vereniging Buitengewoon Groen (vmbo‐groen scholen die geen deel uitmaken van een AOC).

Kennisdeling

De nieuwe samenwerkingsvorm is bedoeld voor kennisdeling en overleg over onderwerpen die binnen bovengenoemde organisaties niet aan de orde komen. Het gaat om zaken als examinering, het cursus‐ en contractonderwijs van de AOC’s en de groene aspecten van de kwaliteitsagenda’s mbo.

Rien van Tilburg, oud‐voorzitter AOC Raad: „Er was behoefte aan een licht, netwerkachtig
samenwerkingsverband van de AOC’s, waarin naar behoefte wordt samengewerkt en indien nodig naar buiten getreden. Over twee jaar bekijken we of deze vorm van samenwerking nog passend en nodig is.”

Overgang

De overgang van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW in 2018 was een logische stap. De toenemende aandacht voor gezond en veilig voedsel, de circulaire economie en groene omgeving vraagt om innovatief denken, een brede blik en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Van Tilburg: „De ontwikkeling van jongeren tot vakmensen staat bij ons voorop. Bij het opleiden van mensen met hart voor de groene sector, werken we nauw samen met het bedrijfsleven, landelijk en in de regio.”

De belangen voor het groene (v)mbo worden behartigd door de MBO Raad, de VO‐raad, de Groene Tafel en het Groenpact. Alle scholen zijn hier lid van en ontmoeten elkaar hier al regelmatig.

Bureau Erkenningen

Voor het onafhankelijke Bureau Erkenningen verandert er niets. Zij blijven bijeenkomsten van de verschillende kennisaanbieders erkennen en licenties uitgeven voor gewasbescherming en het beheersen van knaagdieren, mollen en woelratten. De AOC’s blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor Bureau Erkenningen.

Ralph Mens
Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

Reageer op dit artikel

avatar