Vrijstelling voor Centurion

De NVWA heeft een tijdelijke vrijstelling verleend voor Centurion Plus. De herbicide mag tussen nu en 30 juli 2016 in diverse teelten eenmalig worden ingezet tegen straatgras.

De vrijstelling van Centurion Plus (14300 N) mag in de onbedekte vollegrondsteelten van bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -onderstammen, rozen, coniferen en heesters tot eind juli eenmalig worden toegepast in een dosering van 2 l/ha. Het mag uitsluitend worden ingezet tegen straatgras en daar waar straatgras de groei van de gekweekte planten verminderd.

Om andere planten en geleedpotigen en insecten te beschermen mag het middel alleen worden toegepast als de spuittechniek voldoet aan bepaalde maatregelen. Er moet worden gespoten met een lage spuitboomhoogte van 30 cm boven de top van het gewas in combinatie met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen, een kantdop en luchtondersteuning of de lage spuitboomhoogte moet worden gecombineerd met Venturidoppen, een kantdop en 1 meter teeltvrije zone. Er mag ook worden gekozen voor spuiten met sleepdoek in combinatie met 50% driftreducerende spuitdoppen of het middel kan worden ingezet met een overkapte beddenspuit.

De tijdelijke vrijstelling was aangevraagd door LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten in verband met het knelpunt in de bestrijding van straatgras. Via het Fonds Kleine Toepassingen loopt er momenteel ook een aanvraag bij het Ctgb voor een reguliere toelating in de vollegrondsteelten van laan- en parkbomen, zaaibedden bos en haagplantsoen, sierconiferen, sierheesters en klimplanten, vruchtbomen en -onderstammen en rozen.