Weerbaarheid in de praktijk

In regio Boskoop is gestart met de eerste innovatiekring om tot een weerbare teelt te komen. De innovatiekring is onderdeel van het praktijkprogramma om toe te werken naar de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

In de Toekomstvisie Gewasbescherming hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken dat er in 2030 nagenoeg emissieloos wordt gekweekt. Om daarna toe te werken is een praktijkprogramma opgesteld waar iedere sector zijn eigen invulling aangeeft. De LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen doet dit middels innovatiekringen. Elke innovatiekring zal bestaan uit een aantal kwekers met professionele ondersteuning. Gezamenlijk worden vraagstukken uit de praktijk opgepakt en zo goed mogelijk opgelost: door bijvoorbeeld iets compleet anders te doen dan tot op heden wordt gedaan in de praktijk.

De eerste innovatiekring in regio Boskoop is in samenwerking met Greenport Boskoop gestart met zes kwekers die samen met Delphy onderwerpen in kaart brengen die aan moeten worden gepakt. De bedoeling is dat resultaten worden gedeeld met andere kwekers en worden uitgewisseld met andere innovatiekringen.

In afwachting LNV-financiering

De LTO Vakgroep bekijkt momenteel de opzet van andere innovatiekringen in overige teeltregio’s. Ook hier wordt de voorkeur gegeven aan samenwerking met regionale vakorganisaties. Naast Delphy zijn hierbij Compas Agro en GroeiBalans betrokken. LTO is nog in afwachting van (mede)financiering van het praktijkprogramma door het Ministerie van LNV. Dit is een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk van start te kunnen gaan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties