Welke kabinetsmaatregelen raken jou als tuinder?

  In de Miljoenennota en het Belastingplan 2019 die minister Wopke Hoekstra van Financiën gisteren op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, staan tal van maatregelen die ook de tuinbouw raken. De meeste daarvan waren al eerder bekend geworden. Lees hier welke maatregelen voor jouw bedrijf relevant zijn.

  Belastingen
  • Het lage btw-tarief, dat onder meer voor sierteeltproducten geldt, gaat in 2019 omhoog van 6 naar 9%.
  • De energiebelasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Voor de glastuinbouw gaat het daarbij om het zogeheten verlaagde tarief energiebelasting. Dat gaat in de eerste schijf voor aardgas (tot en met een jaarverbruik van 170.000 m3) omhoog met 0,482 cent per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit (tot en met een jaarverbruik van 10.000 kWh) gaat omlaag met 0,72 cent per kWh.
  • Het kabinet verlicht de lasten op arbeid bij het mkb per 2020 met structureel €100 miljoen.
  • Het box 2-tarief wordt verhoogd, maar 1,6% minder dan voorgesteld in het regeerakkoord: namelijk naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
  • Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot €200.000 in stappen verlaagd van 20% naar 16% in 2021. Ook voor winsten boven €200.000 wordt het tarief verlaagd, maar wel minder groot dan in het regeerakkoord beoogd: het tarief wordt in 2021 22,25% in plaats van 21%.
  • De dividendbelasting wordt afgeschaft.

  Brexit
  • Het kabinet trekt €90 miljoen uit voor onder meer extra capaciteit bij de douane en de NVWA om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de brexit.

  Ministerie van LNV
  • De heroprichting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vergt in 2019 eenmalig ruim €60 miljoen voor extra personeel, ICT en materiële kosten. De structurele kosten zijn geraamd op €37 miljoen.

  Zoetwater
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reserveert €150 miljoen voor zoetwatermaatregelen vanaf 2022. Deltacommissaris Wim Kuijken waarschuwt dat het van groot belang is dat het Parijs-akkoord wordt gehaald. Daarin is afgesproken dat de aarde tot maximaal 2ºC mag opwarmen, waarbij de zeespiegel in Nederland in 2100 met maximaal 1 à 2 meter kan stijgen. Als dat gebeurt moet het kabinet extra maatregelen inzetten om de waterveiligheid en zoetwatervoorziening te bewaken. Bij een extremee zeespiegelstijging, die kan optreden als het Parijs-akkoord niet gehaald wordt, zijn meer fundamentele keuzes onvermijdelijk.

  Nieuwe wegen
  • In het regeerakkoord is afgesproken eenmalig €2 miljard uit te trekken en daarnaast €100 miljoen extra op jaarbasis voor aanleg van nieuwe wegen en versnelling van lopende infrastructuurprojecten. In 2019 wordt onder meer gestart met de aanleg van de A16, een nieuwe snelweg bij Rotterdam.
  • Daarnaast heeft verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen deze week het startsein gegeven voor de aanleg van de A24, de nieuwe rijksweg die de A20 en de A15 met elkaar verbindt via de Blankenburgtunnel. De A24 Blankenburgverbinding loopt tussen de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. De snelweg wordt deels verdiept aangelegd en er komt een landtunnel van 510 meter in de Aalkeetpolder. Onder het water wordt een 945 meter lange tunnel aangelegd. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting. Daarnaast omvat het project de aanleg van twee knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen de A24 en het Kethelplein.

  Bedreigingen voor economische groei
  Hoekstra waarschuwt tegelijkertijd dat onder meer de brexit, het groeiende handelsconflict tussen de VS en China en (geo)politieke spanningen in andere werelddelen de economische groei plotseling kunnen laten omslaan, en ook de overheidsfinanciën kunnen verslechteren. Het is volgens hem daarom noodzakelijk in goede tijden reserves op te bouwen voor slechtere tijden.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties