Hortipoint WUR onderzoekt bijdrage boomaanplant aan klimaatafspraken

  WUR onderzoekt bijdrage boomaanplant aan klimaatafspraken

  0

  Wageningen University & Research (WUR) gaat onderzoek doen naar het terugdringen van broeikasgassen van landbouw en landgebruik. Dit is onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord dat dinsdag is gepresenteerd.

  WUR zet in op drie portfolio’s: Klimaatslim bos- en natuurbeheer, Kas als energiebron en Klimaatslimme veehouderij. Het ministerie van LNV stelt hiervoor dit jaar €11 miljoen beschikbaar.

  Bosuitbreiding

  Bij Klimaatslim bos- en natuurbeheer gaat om het actiever aanplanten van een breder palet van boomsoorten in bossen op droge, arme gronden. Daarnaast wordt gekeken naar het aanplanten van bosuitbreiding langs snelwegen of in combinatie met agrarische activiteiten. Denk aan het aanplanten van bomen rond een kippenuitloop of andere agro-forestry combinaties.

  Klimaatakkoord

  In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd voor de landelijke invulling van het Akkoord van Parijs. In het Klimaatakkoord staat hoe de vijf sectoren Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Mobiliteit en Landbouw & Landgebruik de gestelde doelen gaan halen om broeikasgassen te beperken.

  Ralph Mens
  Ralph Mens is sinds 2007 werkzaam bij Hortipoint en is hoofdredacteur van Tuin en Landschap.

  Reageer op dit artikel

  avatar