Zundert werkt aan integratie arbeidsmigranten

De gemeente Zundert doet in 2014 mee aan de landelijke ‘pilot participatieverklaring’. Hierbij maakt de gemeente zich sterk voor integratie van EU-nieuwkomers.

Op 18 december gaf wethouder De Hoon-Veelenturf van de gemeente Zundert, samen met programmamanager Vermeulen van Regio West-Branbant, het startsein voor de participatieverklaring.

Normen en waarden
De participatieverklaring is een overeenkomst tussen de ontvangende gemeente en de EU-nieuwkomer en wordt uitgevoerd in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de verklaring worden afspraken gemaakt over normen, waarden, rechten, plichten, onderwijs, taal, gezondheidszorg en huisvesting.

Aantal migranten neemt toe
Wethouder De Hoon-Veelenturf: „In onze gemeente verblijft een groot aantal arbeidsmigranten. Dit aantal neemt de komende jaren nog verder toe. Zij zijn van groot belang voor de lokale economie, maar we sluiten onze ogen niet voor de neveneffecten. Door deelname aan de pilot willen we laten zien dat wij de integratie van arbeidsmigranten in goede banen willen leiden. Ik vind het belangrijk dat arbeidsmigranten zich bewust worden van wat wij als ontvangende samenleving van ze vragen en wat zij van ons terug mogen verwachten.”

Bron: www.zundert.nl