CBS: meer chrysant, hortensia, amaryllis en pioen

  Het areaal chrysant, hortensia, amaryllis en pioen in kassen groeit. Respectievelijk 40, 20, 20 en 10 ha meer van deze gewassen onder glas dan in 2017. Voor bladplanten eveneens 10 ha groei. De overige siergewassen onder glas zijn stabiel of krimpen in areaal, blijkt uit de definitieve CBS-cijfers van 2018.

  Het glasareaal chrysant krabbelt op na een dip in 2017 en zit met 370 ha nu bijna weer op het niveau van 2016 (380ha). Voor de verzamelgroep bladplanten in de CBS-rubriek potplanten geldt: Een dip van 20 ha in 2017 en een sprongetje van 10 ha in 2018. Voor de hortensia, amaryllis en pioen onder glas geldt dat zij pas sinds 2017 apart worden vermeld in de CBS-statistieken. Waarbij CBS in haar statistieken nog steeds ‘Ridderster’ gebruikt als nauwelijks bekende aanduiding voor het bolgewas amaryllis. Vanwege internationale labeling is de naam ’Ridderster’ gekozen, meldt Cor Pierik van CBS desgevraagd.

  Chrysant grootste bloemgewas onder glas

  Chrysant is met 370 hectare het grootste siergewas onder glas. Daarna volgt de groep ‘overige snijbloemen’ (280 ha) en het gewas roos (230 ha).

  Opvallend is het beperkte glasareaal dat officieel voor tulp is benoemd in de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die 10 ha. is  bij lange na niet genoeg om jaarlijks zo’n 2 miljard stelen in af te broeien. Navraag bij adviseurs leert dat er rond de 100 ha. voor de tulpenbroeierij in gebruik moet zijn. Ultramoderne broeibedrijven kunnen per seizoen zelfs 40 miljoen stelen per ha. in bloei trekken. Cor Pierik geeft aan dat de sector zelf verantwoordelijk is voor correcte data. De verplichte landbouwtelling die het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitvoert, kent geen handhaving.

  50 ha minder snijbloemen

  De totale groep snijbloemen is volgens de definitieve cijfers van 2018 goed voor 1.640 ha. Een daling van 50 ha ten opzichte van 2017. Het areaal snijbloemen krimpt al jaren licht. De gehele groep potplanten is 1.330 ha groot en alle bloemkwekerijgewassen samen beslaan 3.500 ha.

  Ter vergelijk: voor glasgroenten is in Nederland 4.990 ha kas in gebruik. Het totale areaal tomaat onder glas is sinds 2017 groter dan het areaal snijbloemen in Nederlandse kassen. Het areaal tomaat in 2018 was 1.790 ha.

  Tulp grootste bolgewas

  Er zijn al enkele voorlopige CBS-cijfers over 2019. Daaruit blijkt dat het bollenareaal tulpen is gestegen met 250 hectare naar 14.490 hectare. Dat is 52% van de totale 27.560 ha bolgewasssen in Nederland. Eveneens groei in het areaal overige bol- en knolgewassen van 1.760 naar 1.980 hectare. Het areaal bollenteelt van lelie, gladiool en krokus nam af met respectievelijk 350 (tot 6.070 ha; het tweede bolgewas in Nederland) , 60 en 80 hectare. De zantedeschiateelt groeit 80 hectare tot 430 hectare.

   

  De definitieve cijfers van de arealen (en het aantal bedrijven) betreffende sierteelt onder glas vindt u hier.

  De voorlopige CBS-data over bolgewassen over 2019 zijn te vinden via deze link

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties