Gasprijs bereikt opnieuw laagterecord

  De prijzen van gas voor de lange termijn zijn naar beneden gegaan, wellicht als gevolg van de gedaalde olieprijzen. De daling van de gasprijs is echter nog niet zo groot als die van de olieprijs. De prijs van daggas is nog steeds laag en heeft wederom een laagterecord bereikt door de aanhoudende aanvoer van LNG vanuit onder andere Amerika, Rusland, Noorwegen, Qatar en Australië.

  De vraag naar gas in Azië, met name in China, neemt niet af, maar juist toe. Ondanks de toename van de Chinese vraag naar LNG (vloeibaar aardgas) is de prijs hiervan sterk gedaald in Azië. Daaruit kunnen we niet anders concluderen dan dat het totale mondiale aanbod dermate groot is dat het de vraag overtreft.

  Een tanker volgeladen met LNG (vloeibaar aardgas) vertrekt vanuit Qatar. Foto: Shutterstock

  Ook zouden de productiekosten van LNG steeds lager zijn, waardoor het nog steeds rendabel is om deze vorm van gas de wereld over te transporteren, zo verklaren sommige handelaren. Maar een andere lezing hiervan is dat de LNG-productielocaties allemaal zwaar gefinancierd zouden zijn. Daardoor moet er sowieso omzet behaald worden, wat er toe leidt dat de transporten soms verliesgevend zijn.

  Aantrekkelijke spotprijzen elektriciteit
  De spotmarkt voor elektriciteit is onder de huidige omstandigheden nog aantrekkelijk omdat de prijs van daggas laag is en omdat er een behoorlijk aanbod van zonne- en windenergie is. Voor de langetermijnprijs is nog steeds een zijwaartse koers beweging te zien.

  Dat de prijs van elektra voor de lange termijn niet wil dalen, ondanks de sterk gedaalde prijs van kolen en de licht gedaalde prijs van CO2-emissierechten, is opmerkelijk. Reden hiervoor is wellicht de koers van de langetermijnprijs van gas. Het gebruik van kolen voor de opwek van elektra wordt immers steeds verder overgenomen door de gasgestookte centrales.

  De laatste tijd zijn er nieuwe ontwikkelingen in Engeland waardoor een harde brexit niet uit te sluiten is. Een daling van de elektraprijs is daardoor een mogelijkheid. Bij zo’n harde brexit mogen de Britten namelijk niet meer meedoen met de handel in CO2-emissierechten waardoor het aanbod groter zal zijn dan de vraag.

  Olievraag loopt terug door handelsoorlog
  Beurshandelaren hebben na de crisis rekening gehouden met een tekort aan grondstoffen om de economie draaiende te houden. Inmiddels is die gedachte echter in zeer korte tijd omgeslagen naar een vrees voor een overschot aan grondstoffen door het uitblijven van vraag.

  Dat de vraag teruggelopen is, wordt gezien als een gevolg van de handelsoorlog tussen Amerika en China. De economische resultaten van beide landen worden steeds slechter, de vete begint zijn tol te eisen. De olieprijs is daardoor in de laatste twee weken van de maand mei hard onderuit gegaan. Het gaat daarbij om een daling van circa $10 per vat ruwe olie. Zowel Brent als de Amerikaanse WTI delen in de malaise.

  Voor de OPEC-landen en hun producerende bondgenoten snijdt het mes nu aan twee kanten. Ten eerste omdat de prijs gedaald is en ten tweede omdat ze toch al minder produceren. Zo is er minder aanbod vanwege sancties van Amerika op diverse landen.

  Tijdens hun geplande overleg eind deze maand, zullen de OPEC-landen waarschijnlijk beslissen de beperkende maatregelen van kracht te laten blijven. De keuze voor productiebeperking zal niet verrassend zijn omdat je zo in elk geval de prijs niet nog verder laat dalen. Wat ook kan, is dat de OPEC de beperkende maatregelen nog verder aanscherpt om zo toch nog een opwaartse druk te creëren. Vrede tussen China en Amerika kan de prijs ook laten stijgen, maar dat scenario lijkt voor nu nog niet aan de orde.

  Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties