Nieuwe coalitie Den Haag zet in op groen en klimaat

  De gemeente Den Haag heeft een nieuwe coalitie. Evenals bij de vorige coalitie wordt ingezet op een duurzame stad met veel aandacht voor groen en klimaatadaptatie. In oktober verloor de Haagse coalitie haar meerderheid in de Haagse gemeenteraad, nadat wethouders van Groep de Mos moesten aftreden.

  VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hebben nu een nieuw coalitieakkoord gesloten. Het akkoord heet ‘Samen voor de Stad’ en is maandag gepresenteerd in de Sportcampus in Den Haag. De ruim €650 miljoen die de gemeente heeft ontvangen door de verkoop van Eneco-aandelen, investeert de coalitie in duurzame investeringen in de stad.

  ‘Bomen maken de stad’

  Zo lezen we in het coalitie-akkoord: „Voor een leefbare stad is meer groen essentieel. We voeren het initiatiefvoorstel ‘Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen’ uit. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een bos aan te planten in de Vlietzone. We vergroenen speeltuinen. De pleinenaanpak, waarbij bewoners samen met de gemeente pleinen herinrichten en vergroenen, zetten we voort. We kappen alleen bomen als het aantoonbaar niet anders kan.”

  Duurzame Dakenjacht

  De nieuwe coalitie zet vooral in op vergroening van versteende wijken. „We stimuleren bewoners en organisaties actief om hun tuinen te vergroenen. Operatie Steenbreek wordt uitgebreid. We intensiveren de Duurzame Dakenjacht. Bij het verstrekken van duurzaamheidssubsidies vinden we het belangrijk dat deze gaan naar initiatieven verspreid over de hele stad.”

  Natuurinclusief bouwen

  Ook gaat de gemeente door op de weg van klimaatadaptatie: „Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen blijft bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm.” Ook wordt ingezet op biodiversiteit in de stad: „Omdat ecologische inrichting en -beheer van de publieke ruimte onze standaard is, leggen we onder meer natuurlijkvriendelijke oevers aan.”

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties