Noord-Holland steekt miljoenen in CO2-net voor glastuinbouw

  De provincie Noord-Holland steekt dit jaar €20 miljoen en in 2019 nog eens €4,4 miljoen extra in projecten rond onder meer de aanleg van een CO2-infrastructuur voor de glastuinbouw en verkenningen naar de mogelijkheden van geothermie. Dat blijkt uit een brief van het college van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland. De bedragen waren afgelopen voorjaar al vastgesteld door PS, maar GS hebben de gelden nu concreet aan enkele projecten toegewezen. De onrendabele top van de projecten kan daarmee op financiering rekenen.

  Uit de brief blijkt dat van de beschikbare extra gelden voor de CO2-infrastructuur €3 miljoen gaat naar het doortrekken van de CO2-leiding van Ocap naar afvalverwerker AEB in de haven van Amsterdam en een installatie bij AEB die het gasvormige CO2 vloeibaar maakt voor transport per vrachtwagen naar de glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag. Het geld is tevens bedoeld om in die gebieden een lokaal distributienetwerk aan te leggen om de vloeibare CO2 naar de kassen te transporteren.

  Bron: provincie Noord-Holland

  Daarnaast gaat €794.000 naar de afvangst van CO2 uit de HVC-biomassavergistingsinstallatie in Middenmeer en levering van de afgevangen CO2 via een pijpleiding aan het nabijgelegen Agriport A7. Verder gaat er €706.000 naar de afvangst van CO2 uit de biomassavergistingsinstallatie van afvalverwerker De Meerlanden in Rijsenhout en levering van de afgevangen CO2 aan het Ocap-distributienetwerk (en via dit netwerk aan de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer).

  Seismisch onderzoek naar aardwarmte
  Daarnaast steekt de provincie dit jaar €1 miljoen in seismisch onderzoek naar aardwarmte, onderzoek dat nog dit jaar zal worden aanbesteed. Bedoeling is dat in de vier jaar daarna proefboringen zullen worden uitgevoerd. Hoeveel geld daar precies naartoe zal gaan, maakt de provincie te zijner tijd bekend.

  Solar Lab
  Verder investeert de provincie €14 miljoen in een zogeheten Solar Lab van ECN-TNO Solar Energy in Petten. Onderzoekers van universiteiten krijgen de mogelijkheid daar onderzoek te laten uitvoeren dat kan bijdragen aan versnelling van de energietransitie. Ook gaat er in 2018 en 2019 ongeveer €0,5 miljoen geld naar onderzoek in het kader van klimaatadaptatie. Doel daarvan is het in kaart brengen van kwetsbare en vitale functies onder extreme weersomstandigheden, zoals infrastructuur en drinkwater- en energiebedrijven.

  Staatssteun
  Of de provincie de subsidies daadwerkelijk gaat geven, hangt overigens van Brussel af. De Europese Commissie moet een ontheffing verlenen van Europese staatssteunregels. De provincie verwacht daar eind dit jaar duidelijkheid over.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties