Ondernemersorganisaties positief over regeerakkoord

  Het nieuwe regeerakkoord legt volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis. „Wel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen.”

  VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verwelkomen de extra investeringen in klimaat, innovatie, slimme mobiliteit en versterking van het topsectorenbeleid in het regeerakkoord.

  Tariefsverlaging

  „Het kabinet kiest terecht voor substantiële tariefsverlaging voor burgers en ondernemers door verlaging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor burgers staat daar wel de verhoging van het lage BTW-tarief tegenover. Daar blijven de ondernemingsorganisaties kritisch over, omdat dit de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren raakt.”

  Loondoorbetaling

  Positief vinden de organisaties dat het kabinet inziet dat de twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht een grote belemmering is voor werkgevers om mensen aan te nemen. „De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. Daarbij moet goed worden bekeken hoe zaken uitpakken voor met name kleinere bedrijven.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties