Sjaak van der Tak: ’Visie Schouten past precies in ons straatje’

  Alsof hij zichzelf hoorde praten afgelopen november op het GlastuinbouwEvent november 2017, zo luisterde Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, naar de woorden van landbouwminister Schouten op 8 september toen zij haar visie op de toekomst van de land- en tuinbouw presenteerde: „Haar ideeën over kringlooptuinbouw passen precies in ons straatje. Ze sluiten er naadloos op aan.”

  Wat betreft kringlooptuinbouw vindt Van der Tak dat de glastuinbouw al toonaangevend is in vergelijking met andere land- en tuinbouwsectoren. Voor hem geen reden om je als sector op de borst te slaan of achterover te leunen, want er is nog voldoende werk aan de winkel. In een breed gedragen Tuinbouwakkoord wil de LTO Glaskrachtvoorzitter de contouren schetsen van een circulaire kas als kans voor de toekomst; een kas die symbool staat voor een verantwoorde glastuinbouw op de dossiers energie, water, arbeid en gewasbescherming. Het streven is het Tuinbouwakkoord rond januari, februari 2019 gereed te hebben.

  Van der Tak wil verder snel in gesprek met voormannen uit andere land- en tuinbouwsectoren om gezamenlijk wensen te formuleren aan Schouten om met kringlooplandbouw aan de slag te kunnen gaan. Zijn stokpaardjes zijn onder meer versnelde toelating van (groene) gewasbeschermingsmiddelen en bij de gehele energietransitie leveringszekerheid van CO2.

  Goede toon te pakken

  Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, vindt dat Schouten met haar visie de goede toon heeft te pakken: „De minister kiest voor kringlooplandbouw en zet daarmee een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en tuinders. Zij spreekt waardering uit voor wat boeren en tuinders nu al doen en gedaan hebben en vindt dat zij beter beloond moeten worden. De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren.”

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties