Sovon: 44% broedvogels op nieuwe Rode Lijst

  De afgelopen tien jaar verdwenen de klapekster, duinpieper, goudplevier en ortolaan als broedvogel uit Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Rode Lijst Vogels die donderdag is gepubliceerd. In totaal staat 44% van de broedvogels in Nederland op de lijst.

  Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV welke vogelsoorten in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004.

  De torenvalk staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. (Foto: Harvey van Diek)

  Verdwenen

  Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn ingedeeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen onder andere de klapekster, duinpieper en ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de wulp en de torenvalk, namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

  Hoogste alarmfase

  De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijstsoorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de kwartelkoning, ringmus en kneu, is bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de duinpieper en verkeert het ooit zo algemene korhoen in de hoogste alarmfase.

  Nieuwkomers

  Er zijn ook nieuwkomers op de lijst die niet meteen voor alarm zorgen. Nieuwe broedvogels als de kraanvogel en zeearend zijn nog zeldzaam en daardoor gevoelig genoeg om ook op de lijst te komen. Deze soorten laten zien dat in grote natuurgebieden ruimte is voor vogels die daar in de afgelopen eeuwen niet voorkwamen.

  Vogeltellingen

  De nieuwe Rode Lijst kwam tot stand op basis van een grote hoeveelheid gestructureerde vogeltellingen die worden uitgevoerd door duizenden vrijwilligers onder coördinatie van Sovon. Dat gebeurt met name in opdracht van de overheid. Op 2 december zal Sovon de nieuwe lijst symbolisch overhandigen aan Vogelbescherming Nederland.

  Foto: Harvey van Diek.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties