Vraagtekens bij jongste CBS-cijfers snijroos

  Het areaal snijrozen is volgens de voorlopige cijfers van het CBS toegenomen met 70 hectare, ofwel plus 30% ten opzichte van 2017. Telers, veredelaars en veilingmedewerkers plaatsen daar vraagtekens bij. Zij herkennen hooguit een stabilisatie in rozenareaal.

  Het areaal snijrozen onder glas wordt door vakgenoten geschat tussen de 200 en 240 ha. Daarvan is zo’n 60% ingevuld door de hoofdrassen Red Naomi! en Avalanche+. De veredelaars geven aan dat het areaal van die rassen in Nederland het afgelopen jaar redelijk stabiel is gebleven. Groei in het overige sortiment is er ook niet of nauwelijks, blijkt uit een belronde met vakgenoten. In de veilingstatistieken valt op dat de aanvoer van de grootbloemige roos uit Nederland licht krimpt en het aanbod trosrozen neemt iets toe. Per saldo geen signalen die duiden op de 70 ha uitbreiding van Nederlandse snijrozen waar het CBS deze week melding van maakt.

  Voorlopige cijfers

  Cor Pierik van het CBS meldt dat het gaat om voorlopige cijfers. Hij erkent dat de stap van 230 ha in 2017 naar 300 ha in 2018 een forse is. Een stap die ook een duidelijke trendbreuk is met de voorgaande twintig jaar waarin vooral sprake was van een afnemend areaal in snijroos onder glas. „Wellicht is er iets fout gegaan bij de codering. Ik zal onze statistici vragen om een en ander te checken. Als er aanpassing nodig mocht zijn, dan komt dat in september naar buiten. Dan publiceren we de definitieve cijfers. Ik zie overigens dat het aantal rozenkwekerijen in Nederland nog steeds 90 is.”

  Landbouwtelling

  Groei is volgens de areaal raming van het CBS, die is gebaseerd op de landbouwtelling, ook te vinden in chrysant (9% tot 330 ha), hortensia (38% tot 110 ha) en hippeastrum (50% tot 90 ha). De laatste twee gewassen worden pas sinds 2017 apart vermeld in de CBS-statistieken. Daarmee is hun relatief grote procentuele groei verklaart, want zowel bij hortensia als bij hippeastrum is het areaal de afgelopen jaren niet zo sterk gegroeid als de CBS-cijfers aangeven. In het overzicht staat laatstgenoemde gewas overigens vermeld als ‘Ridderster’, een nauwelijks gebruikte aanduiding voor dit bolgewas. Over de areaalcijfers van chrysant is bekend dat veredelaars/vermeerderaars al geruime tijd hun eigen tellingen bijhouden, omdat de opgaves voor de CBS-statistieken niet altijd zorgvuldig gebeuren. Pierik wijst er op dat die zorgvuldigheid wel raadzaam is omdat beleidsmakers met CBS-cijfers werken.

  Areaal snijbloemen gegroeid

  Het Nederlands areaal snijbloemen is voor de eerste keer deze eeuw gegroeid. De oppervlakte is dit jaar volgens een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een kleine 5,5% gegroeid tot totaal 1.780 hectare. Het areaal potplanten steeg van 1.320 naar 1.380 ha in 2018. Het areaal perkplanten bleef stabiel op 310 ha. In de voorlopige CBS-cijfers vindt u nog meer details

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties