Vakblad voor de Bloemisterij Energie Petitie tegen verhoogd ODE-tarief 1.500 keer ondertekend

Petitie tegen verhoogd ODE-tarief 1.500 keer ondertekend

0

Glastuinbouw Nederland wil dat het kabinet het ODE-tariefvoorstel 2020 voor elektriciteit in de glastuinbouw, in de schijf van 50.000 tot 10 miljoen kWh, intrekt. Ze weet zich ondersteunt door bijna 1.500 ondernemers die een petitie met dezelfde strekking hebben ondertekend en diverse organisaties. De petitie wordt 12 november aangeboden aan de vaste Kamercommissie Financiën.

Voorzitter Sjaak van der Tak noemt diverse argumenten ter onderbouwing van de petitie. „De voorgestelde tariefverhoging van de ODE is geen onderdeel geweest van besprekingen en afspraken in het Klimaatakkoord 2030. Duidelijk is dat het een averechts effect heeft op de energietransitie, aangezien bedrijven gedwongen worden om weer te kiezen voor fossiele opties. Het draagvlak voor het Klimaatakkoord onder tuinders wordt hierdoor ondermijnd in plaats van ondersteund.” Van der Tak noemt het zeer zorgelijk dat de zeer ingrijpende tariefstijging met 177% in genoemde verbruiksschijf leidt tot acute faillissementen of bedrijfssluitingen van veel glastuinbouwbedrijven.

Op zoek naar alternatief

De glastuinbouw wil met de politiek in overleg treden over alternatieven die wel recht doen aan de uitgangspunten van het Klimaatakkoord en de inspanningen van ondernemers in de glastuinbouw. „Verzoek is een ODE vrijstelling te onderzoeken en uit te werken voor toepassing van elektrisch aangedreven installaties in de glastuinbouw, ter vervanging van installaties die worden aangedreven met fossiele energie. En tevens om een ODE vrijstelling te onderzoeken en uit te werken voor inkoop van elektriciteit die duurzaam is opgewekt”, aldus Sjaak van der Tak.

Reageer op dit artikel

avatar