€ 10 miljoen voor nieuwe Regeling Jonge Landbouwers

Van 1 maart tot en met 15 april kunnen de jonge boeren een aanvraag indienen voor de Regeling Jonge Landbouwers 2016. Het subsidieplafond bedraagt € 10 miljoen.

De regeling wordt dit jaar voor het eerst opengesteld door de provincies. Dit sluit aan bij de afspraak tussen het ministerie en de provincies over de decentralisatie van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.

Deze openstelling 2016 zal worden geëvalueerd naar inhoud en werkwijze, ten behoeve van openstellingen in volgende jaren. In 2017 wordt een volgende openstelling voorzien, waarbij het initiatief geheel op provinciaal niveau ligt.