12 nieuwe onderzoeksprojecten gehonoreerd

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs twaalf nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Onder andere duurzaam telen van chrysant, phalaenopsis en perkgoed wordt uitgebreid onderzocht.

  In de proef met phalaenopsis is het doel om aan te tonen dat een grote stap in energiebesparing in de teelt mogelijk is. Hiervoor wordt eerst in een klimaatcel het meest optimale lichtspectrum in de afkweek bepaald. De kasproef is van augustus 2021 t/m begin april 2022; het winterhalfjaar waarin belichting belangrijk is. In twee proefkassen van 120 m2 wordt geteeld op open tafels volgens de standaarden van een gemiddeld, modern bedrijf of met maximale energiebesparing door dimbare full LED en optimaal gebruik van schermen en CO2.

  Fossielvrij perkgoed telen

  Het onderzoeksproject met perkgoed is een voortzetting van de proef ‘De perkplantenteelt naar fossielvrij’. Binnen die proef is er nagenoeg geen gas gebruikt. Het planmatige telen zal verder worden uitgediept waarbij het voor de teler mogelijk moet worden om aan de hand van graaduren en lichtsommen zijn teeltrondes beter op elkaar te laten aansluiten.Demonstreren van een fossielvrij teeltconcept voor de perkplantenteelt, met halvering van het elektraverbruik ten opzichte van de huidige proef met behoudt van teeltsnelheid en kwaliteit.

  Voortzetting Perfecte Chrysant

  Het project ‘Perfecte Chrysant’ krijgt een verlenging met 4 teeltronden. Het accent in de huidige proef ligt vooral op de vochtbeheersing en op de LED toepassing. Daarbij blijkt dat er nog een stuk warmtevraag in de winter overblijft. De uitdaging is om middels een aanpast stookprofiel te komen tot een teelt waarbij geen fossiele energie meer nodig is. Belangrijke factor daarbij zijn efficiëntere LED lampen. De huidige installatie (185 μmol.m⁻².s⁻¹) wordt vervangen door de nieuwste generatie LED, zodat met gelijke input aan elektriciteit een van 210 μmol.m⁻².s⁻¹ niveau worden bereikt. Daardoor zal de energiebalans van de kas wel veranderen.
  Chrysant is ook het gewas waarmee gezocht gaat worden naar mogelijkheden voor een stoomvrije teelt. Wellicht bieden verbeterde weerbaarheid en perskluit kwaliteit een oplossing. Diverse LED licht combinaties (intensiteit, spectra) en perskluitsamenstellingen zijn onderdeel van deze proef.

  Lisanthus onder full-Led

  Voor lisianthus wordt gekeken of een teeltstrategie met full-LED belichting te ontwikkelen is. Aan het einde van het project wordt een schets gemaakt van een fossielvrije toekomstbeeld. Bij lisianthus wordt intensief belicht (tot meer dan 400 μmol m⁻² s⁻¹) maar telers durven de stap naar LED onvoldoende aan. Dit onderzoek begint met een klimaatkamerproef (twee rassen en 6 belichtingsbehandelingen) voor fine-tuning effect lichtspectrum op plantontwikkeling. Het zwaartepunt ligt bij de kasproef(drie proefkassen van ±85 m²) met in principe drie opeenvolgende teelten onder Full-Led en 2 combinaties Hybridebelichting(max. 400 μmol m⁻² s⁻¹ en schakelbare belichting ) in de periode september 2021-april 2022. Er is een een Go/No Go na de eerste teelt. Onderdeel van dit project is tevens het ontwikkelen van een roadmap toekomstbestendige en duurzame lisianthusteelt, in samenwerking met experts op gebied van onder andere licht, energiebalans in de kas en substraatteelt

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties