14 Zuid-Hollandse tuinbouwbedrijven ontvangen innovatiesubsidie

Veertien tuinbouwbedrijven in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten innovatieadvies- of een haalbaarheidsproject. Totaal is aan zestig ondernemers subsidie verleend voor een bedrag van € 2,1 miljoen. € 4,9 miljoen is nog in kas.

Gedeputeerde Bom-Lemstra zegt dat de provincie met deze subsidies de innovatie in het MKB wil versterken. „Het MKB is de motor van de Zuid-Hollandse economie. Het MKB doet het goed in Zuid-Holland, maar veel innovatiepotenties kunnen nog beter worden benut. Met deze subsidie willen we de kansen helpen verzilveren.”

Tot en met 1 september kunnen Zuid-Hollandse ondernemers in het kader van deze subsidieregeling aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten. In Zuid-Holland zijn twee categorieën:
• kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;
• grote R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 350.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten.

Bij de innovatieadviesprojecten gaat het om een ondernemer die een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie inschakelt bij de beantwoording van een kennisvraag. De vraag heeft betrekking op nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Bij een haalbaarheidsproject gaat het om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject.

Voor nadere vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen van de R&D-samenwerkingsprojecten kunnen ondernemers terecht bij Klantcontact en het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).