€ 20 miljoen extra voor Limburgse tuinbouw

De Limburgse land- en tuinbouw kan de komende vier jaar rekenen op € 20 miljoen extra vanuit de provincie. Dat blijkt uit het provinciale coalitieakkoord dat op 21 april is gepresenteerd. LLTB-voorzitter Léon Faassen is enthousiast over het akkoord.

De € 20 miljoen is onder meer bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor boeren en tuinders. „Je proeft heel duidelijk dat het coalitieakkoord een voortzetting is van het ingezette beleid. Kern daarvan is het stimuleren van verduurzaming en innovatie en het belonen van vernieuwend ondernemerschap. Daar hebben we als LLTB ook heel sterk op aangedrongen”, aldus Faassen.

Versnellingsagenda
De nieuwe coalitie omarmt de koers zoals die is vastgelegd in de eindrapportage van de Agenda TuinbouwVersnelling. „De glastuinbouw biedt een aanzienlijke werkgelegenheid, draagt bij aan het bruto product en aan de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied. De provincie zal zich samen met alle belanghebbenden inspannen om de Transitieagenda Tuinbouw zoals beschreven in het ’Eindrapport Tuinbouwversnelling; van crisis naar nieuwe werkelijkheid’, te realiseren”, zo staat in het akkoord.