€ 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt € 35 miljoen extra uit voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de regionale Werkbedrijven die een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van deze wet.

Binnen de Werkbedrijven werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen.

Ook de regelgeving voor de regionale Werkbedrijven is inmiddels bekendgemaakt. Voor elk van de 35 Werkbedrijven komt € 1 miljoen beschikbaar.

Klijnsma: „Het succes van de Participatiewet valt of staat met een goede samenwerking in de regio. Daarom wil ik in deze opstartfase extra ondersteuning bieden om dit mogelijk te maken.”

Extra middelen
Momenteel worden overal in het land regionale Werkbedrijven ingericht waar de bestaande regionale samenwerking verder gestalte moet krijgen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had bij de staatssecretaris aangedrongen op extra financiële middelen voor de opstartfase.