€ 4,9 miljoen voor innoverend mkb in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen € 4,9 miljoen subsidie beschikbaar voor research & development-projecten (R&D) van innoverende mkb-bedrijven in Zuid-Holland. Het gaat om projecten in de economische topsectoren die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken.

In de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn drie projecten gehonoreerd, waaronder het project ’Slim gebruik van led- en luchtbehandelingstechniek om tot efficiëntere en energiezuinigere teelt en klimaatbeheersing in de kas te komen’.

Voor 2015 zijn in totaal 21 R&D-samenwerkingsprojecten voor Zuid-Holland gehonoreerd. Daarin doen 36 Zuid-Hollandse mkb-bedrijven mee en negen mkb-bedrijven uit andere provincies. De subsidies maken deel uit van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT) van de provincie Zuid-Holland.

De bedrijven investeren zelf flink mee in de kosten van de R&D-samenwerkingsprojecten. Afhankelijk van de schaal van het project was maximaal € 200.000 of € 350.000 subsidie beschikbaar, voor niet meer dan 35% van de totale projectkosten.