67

Weet u het nog? In 1984 zong de wereld voor de honger in Ethiopië. ’Do they know it’s Christmas?’.

De hele wereld was geschokt door de beelden die we op tv te zien kregen. De arme Afrikaan lag ’live’ op tv dood te gaan. Bono en Band Aid zongen de longen uit hun lijf. De media spiegelden ons een beeld voor en iedereen begreep: ’we moeten ze helpen in Ethiopië’.
Maar wist u dat daar twee partijen aan het strijden waren en dat een deel van Ethiopië (de hooglanden) in strijd was met het andere deel (de laaglanden). De hooglanden exporteerden groenten in die tijd naar Europa. In de laaglanden lagen de kinderen dood te gaan van de honger. Dat kan een normaal mens niet bevatten.

Na het Ethiopische debacle zijn er heel veel nieuwe inzichten naar voren gekomen in de loop der jaren. Maar wie van dit alles nog nooit wat heeft geleerd is de African Development Bank. Deze bank adviseert en financiert projecten in Afrika op allerlei gebied. Agriculture is een speerpunt voor deze bank. Afgelopen weekend was ik uitgenodigd op een feestje waar een econoom van deze bank aanwezig was. Een bijzonder aardige man die sprak met zachte stem over zijn werk bij de bank. Wat hij mij vertelde was shocking. Een normaal advies of rapport voor intern gebruik van nog geen 20 pagina’s moet voor goedkeuring over 67 schijven en dat duurt minimaal 18 maanden. Deze man was hogelijk gefrustreerd over de werkwijze maar gaf ook aan dat de verdiensten (allemaal belastingvrij) in de orde van meer dan $20.000 per maand netto de hoofdpijn, die de traagheid in dit systeem veroorzaakt, aardig verzachten.

Mag ik u vragen in Nederland tijdens het verorberen van uw kalkoen eens na te denken over deze absurde situatie. Bono zong voor een verdeeld Ethiopië. Een rapport van een bank dat over 67 schijven gaat. De verdiensten van een werknemer van dezelfde bank per maand die zo hoog zijn dat je er volgens dezelfde bank, 666 gezinnen in Ethiopië een maand mee kan voeden. Ik wens u allen goede kerstdagen.

Feico Smit, algemeen directeur Royal van Zanten Oeganda