ABN Amro: beperkte afzetgroei planten

ABN Amro verwacht in de tweede helft van 2014 en 2015 een beperkte groei van de afzet van Nederlandse planten in Europa. Dit schrijft het economisch bureau van de bank in een branche update.

ABN Amro verwacht voor de eurozone in 2014 een bescheiden economische groei van 1,3%, terwijl de euro ten opzichte van de dollar zal verzwakken. Deze ontwikkelingen zullen in de tweede helft van 2014 en in 2015 een impuls aan de afzet van planten geven, zij het beperkt.

Tekenen van economisch herstel in de belangrijkste afzetmarkten dragen eveneens bij aan de exportgroei, aldus de bank. Het consumentenvertrouwen is in veel Europese landen nog op een laag niveau, maar neemt wel gestaag toe. Het besteedbaar inkomen staat in veel landen onder druk, hierdoor zijn consumenten voorzichtig met het doen van grote uitgaven, of uitgaven aan producten die buiten de eerste levensbehoefte vallen, zoals planten.

Groeimarkten
Op de langere termijn liggen er volgens ABN Amro nog mogelijkheden op verschillende markten in Oost-Europa, de Alpenlanden en Scandinavië. In Oost-Europa groeit het welvaartsniveau in een aantal landen sneller dan in de eurozone, terwijl er een relatief omvangrijke groep consumenten woont.

Met het aantrekken van de binnenlandse woningmarkt is de verwachting dat hiermee ook de vraag naar tuinplanten, bomen en overig groen toeneemt.

Duurzaamheid
De bank ziet kansen als telers inspelen op duurzaamheid. Door het middelengebruik meer te doseren en hiermee in te spelen op de wensen van de consument kunnen telers in deze behoefte voorzien. Het thema staat bovendien hoog op de Europese politieke agenda, waardoor dit politieke goodwill voor de sector oplevert.

ABN Amro stelt verder dat Nederlandse bedrijven een aantal uitstekende troefkaarten in handen hebben, zoals het brede en diepe assortiment, het steeds maar weer vernieuwende productassortiment en een goede kwaliteit van de producten. Zij kunnen op ontwikkelingen inspelen door schaalvergroting en samenwerking tussen kwekers onderling (ook tussen kwekers in verschillende teeltgebieden) of tussen kwekers en de groothandel op het gebied van productie, logistiek en verkoop.

De bank signaleert verder dat er in de sector een beweging naar verticale gesloten ketens voor sierteeltproducten ontstaat, waarbij kwekers en handelaren optreden als partner of ketenregisseur. Alle schakels in de keten delen informatie over producten die in de schappen liggen, waardoor deelnemers meer inzicht krijgen in producten, verkoopcijfers, marges en derving.