ABN Amro: duidelijke afzetkeuzes maken

De gehele sierteeltketen zal duidelijke keuzes moeten maken over welke producten op welke markt en via welk kanaal worden aangeboden. Dit om de margedruk bij alle ketens tegen te gaan, staat in de nieuwste sectorvisie van ABN Amro.

Een doorslaggevende factor voor duidelijke afzetkeuzes is het veiligstellen van de inkoop door het aangaan van samenwerkingsverbanden met producenten over de hele wereld, is in de visie-update te lezen. Hierbij dient het oog voor duurzaam telen niet verloren te gaan.

Handelspartijen kunnen waarde toevoegen door meer gebruik te maken van flexibiliteit in logistiek en het voeren van een ’uniek’ assortiment. Ook het online verkoopkanaal dient breder ingezet te worden om geen klant te missen.

Meer export buiten eurozone
De export van sierteeltproducten zal volgens ABN Amro de komende jaren verder toenemen als gevolg van economisch herstel. Belangrijke afnemers hierbij blijven omringende landen met groeikansen in Noordwest- en Oost-Europa. Ook de handel buiten de eurozone zal versneld toenemen als gevolg van een zwakkere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en het Britse Pond.

Verder specialiseren
ABN Amro verwacht dat de schaalvergroting binnen de producerende bedrijven van sierteeltproducten de komende jaren verder doorzet. Toenemende concurrentie uit lagelonenlanden dwingt tot verdere specialisatie en automatisering/robotisering van het productieproces. Nederlandse telers moeten zich onderscheiden door het leveren van kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten met een duurzaam karakter. Hierbij dient het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te worden beperkt. Daarnaast blijft het beheersen van de kostprijs van groot belang om concurrerend te kunnen blijven.