ACM: Tarieven regionale netbeheerders omlaag in 2014

In 2014 gaan de maximumtarieven van de regionale beheerders van het elektriciteitsnet gemiddeld met 7% omlaag. De tarieven van de regionale gasnetbeheerders dalen met gemiddeld 5%. Dat blijkt uit de tariefbesluiten voor 2014 die toezichthouder ACM vandaag heeft gepubliceerd.

Per netbeheerder kan de daling van de transporttarieven voor elektriciteit meer of minder dan het gemiddelde zijn, afhankelijk van de lokale situatie. In regio’s waar netbeheerders bijvoorbeeld voordelig uit zijn met lokale heffingen als precariorechten, kunnen de transporttarieven meer omlaag dan in andere regio’s.

De nettarieven voor gas bestaan uit aansluit- en transporttarieven. De aansluittarieven worden kostengeoriënteerd vastgesteld. In de afgelopen reguleringsperiode 2011–2013 bleken de kosten vooral bij Cogas, Endinet, Liander en Stedin uiteindelijk hoger dan de tarieven. De komende drie jaar stijgen de aansluittarieven van deze netbeheerders dan ook. Tegelijk dalen de transporttarieven. Per saldo gaan de inkomsten van deze netbeheerders echter niet omhoog.

Methodebesluiten
De tariefbesluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) volgen op de methodebesluiten voor 2014–2016 die in oktober werden bekend gemaakt. De ACM meldde toen al ruimte te zien voor een daling van de transporttarieven omdat de netbeheerders, volgens de kartelwaakhond, vanwege de lage rente goedkoper geld kunnen lenen. De netbeheerders hebben beroep aangetekend tegen de nieuwe tarieven. Ondanks dat gaan de nieuwe tarieven toch in, stelt ACM. Mochten de tarieven ongegrond zijn, dan worden eventueel te weinig of te veel betaalde gelden verrekend.

De regionale netbeheerders verzorgen het transport van elektriciteit en gas. ACM stelt daarvoor de maxiumtarieven vast omdat netbeheerders in hun eigen gebied monopolisten zijn. De transportkosten beslaan ongeveer één vijfde deel van de energierekening.

Lees meer over de gasprijzen in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 49 (verschijningsdatum: vrijdag 6 december).