Akkoord FloraHolland en vakbonden

Woensdagmiddag hebben vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond met FloraHolland een ‘Valentijnsakkoord’ bereikt over een sociaal plan. Belangrijkste punten zijn een hogere ontslagvergoeding en een regeling met betrekking tot reistijden en -kosten. Dit melden de bonden en de veiling.

De bonden tonen zich zeer tevreden met het akkoord. „Dat er een fatsoenlijk sociaal plan ligt, is geheel te danken aan de vastberadenheid van de werknemers. Zij hebben met hart en ziel actie gevoerd en dit is de beloning waar ze recht op hebben”, aldus de bonden. „FloraHolland toont met dit sociaal plan respect voor de jarenlange loyaliteit van haar werknemers.”

Volgens de bonden is sprake van een solidair sociaal plan omdat de regelingen om bedragen gaan die voor iedereen gelijk zijn in plaats van procentuele vergoedingen. Hierdoor worden de inkomensverschillen tussen de werknemers gelijk getrokken.

Het akkoord over het sociaal plan betekent dat er een eind aan de stakingen van de werknemers komt.

FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun leden. Tevens is volgens hen met FloraHolland afgesproken dat de onderhandelingen over een nieuwe cao weer worden hervat.

Afspraken in nieuwe plan
In het nieuwe sociaal plan is onder andere afgesproken:

– dat de opzegtermijn later ingaat waardoor boventalligen langer krijgen doorbetaald en vrijgesteld zijn van werk. Ook de onregelmatigheidstoeslag wordt in deze periode doorbetaald. De opzegtermijn verschilt per werknemer en is afhankelijk van het aantal dienstjaren.

– dat een nieuwe functie niet passend is als de reistijd van de werknemers in de laagste salarisschaal met meer dan 30 minuten toeneemt. Ditzelfde geldt tot 1 januari 2015 voor de werknemers in de salarisschalen daarboven.

– dat na 1 januari 2015 een nieuwe functie niet passend is als de reistijd van de werknemers in de salarisschalen boven de laagste schaal met meer dan 45 minuten toeneemt.

– dat de werknemers een aangeboden functie mogen weigeren. In dit geval wordt gezocht naar andere mogelijkheden, als deze er niet zijn dan gelden de afspraken voor boventalligen.

– dat iedereen met een langere reisafstand door een gewijzigde standplaats een jaar lang maandelijks een tegemoetkoming van 50 euro bruto per maand ontvangt.

– dat als de reisafstand toeneemt met 50 tot 75 km (enkele reis) de maandelijkse tegemoetkoming wordt verlengd met 6 maanden. Is de reisafstand 75 km dan wordt de regeling verlengd met 12 maanden.