ALV eist volledige liquiditeitsbijdrage terug

De algemene ledenvergadering van FloraHolland heeft er niet mee ingestemd om slechts de helft van de liquiditeitsbijdrage bij te schrijven op de ledenrekening. De jaarrekening is derhalve niet goedgekeurd, de directie beraadt zich.

Een kleine 60% van de stemwaarde van de leden keerde zich tegen het voorstel van het bestuur om de helft van de liquiditeitsbijdrage – een slordige € 21,9 miljoen – over 2013 aan te wenden voor de reorganisatie Kompas. Er was een meerderheid van meer dan 50% vereist.

Tegenstanders pleitten er voor om de reorganisatie op een andere manier te bekostigen, bijvoorbeeld door de contributie per 1 januari 2014 te verhogen. Ook gaven ze dat de veiling de kosten voor de reorganisatie niet volledig aan 2013 moet toerekenen, maar over een langere termijn moet uitsmeren. Tenslotte werd erop gewezen dat de maatregel ook de balansen van de kwekers raakt. ’Een half procent van de omzet kan 20% van de winst zijn.’

Voorzitter van de raad van commissarissen Bernard Oosterom en financieel directeur Rens Buchwaldt gaven aan teleurgesteld te zijn over de uitslag. Volgens Buchwaldt was het voorstel van de directie weloverwogen.

„We hebben vooraf heel veel mensen gesproken. Het is duidelijk wat de alv stelt. Ik heb vanavond geen argumenten gehoord die anders zijn dan we hebben meegekregen. Maar ja, dit is de alv en we hebben de uitkomst te accepteren”, zei Buchwaldt na afloop. Ook de adviesraden bloemen en planten hadden zich achter het voorstel van de directie geschaard.

Vrijheid behouden
Een van de argumenten die Buchwaldt gebruikte om de leden te overtuigen van de juistheid van het voorstel betrof de relatie met de banken. Door de helft van de liquiditeitsbijdrage over 2013 aan te wenden voor de bekostiging van de reorganisatie zou FloraHolland haar vrijheid behouden. „We houden dan de besluitvorming in eigen hand en zijn niet op termijn voor een groot deel afhankelijk van de besluitvorming op het hoofdkantoor van de bank.”

De directie gaat zich nu beraden op de uitkomst van de stemming en zal met in achtneming van de bevindingen op de alv met nieuwe jaarstukken komen. Voor eind volgende week geeft de directie aan wat de timing is. Waarschijnlijk worden binnen een maand nieuwe jaarstukken gepubliceerd en vrij kort daarna wordt een nieuwe alv gehouden.

Buchwaldt gaf aan niet te kunnen zeggen of Kompas nu met andere middelen gefinancierd gaat worden. Hij wilde nog niet op de nieuwe jaarstukken vooruitlopen.

Overigens lieten donderdagavond 5 juni in Aalsmeer 294 leden hun stem horen. Dat is 5% van de leden. Ze vertegenwoordigden 14,5% van de leden. 1.493 stemmen stemden voor agendapunt 6c en 2.158 stemmen waren tegen.