Aanpak schijnconstructies: opdrachtgever verantwoordelijk

Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu geldt deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid al in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon. Ook heeft de Inspectie SZW sinds deze maand vijftien extra inspecteurs aangesteld voor het aanpakken van werkgevers die via schijnconstructies minder loon, belasting of lagere premies betalen.

In de Kamerbrief meldt Asscher in de loop van volgend jaar te zullen komen met een Wet Aanpak Schijnconstructies. Er zijn volgens de bewindsman nu nog veel constructies die weliswaar niet gewenst, maar ook niet illegaal zijn.

Onkostenvergoeding
Asscher gaat het voor bedrijven onmogelijk maken om buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Financieel gezien is dat voor de werkgever een voordelige constructie, omdat hij zo minder belasting en sociale premies afdraagt. Het leidt echter tot oneerlijke concurrentie en kan zorgen voor verdringing van binnenlands arbeidsaanbod. Daarnaast wordt het voor werknemers makkelijker om naar de rechter te stappen als zij niet het cao-loon betaald krijgen.