Actal: ’Schrap verplichte keuring luchtverhitters’

De verplichting om luchtverhitters minimaal eens per vier jaar te laten keuren, moet worden geschrapt. In plaats daarvan kan de overheid ondernemers beter voorlichten over het veilig en energiezuinig functioneren van deze apparaten, zo stelt adviescollege Actal.

De verplichte periodieke keuring van luchtverhitters is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Tot voor kort gold er enkel een keuringsplicht voor stookinstallaties van meer dan 400 kW. Sinds 1 januari 2013, toen het Activiteitenbesluit voor het laatst werd gewijzigd, geldt die keuringsplicht ook voor installaties tussen 100 en 400 kW. Luchtverhitters in de glastuinbouw moeten daardoor uiterlijk per 1 januari 2017 gekeurd zijn.

In een brief aan milieustaatssecretaris Wilma Mansveld oppert het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) – dat het kabinet adviseert over vermindering van de regeldruk – deze keuringsplicht af te schaffen. Het college wijst daarbij op Zweden, waar een dergelijke keuringsplicht niet bestaat, maar waar de overheid eigenaren van kleine stookinstallaties voorlicht over het verantwoord gebruik daarvan.

’Onnodige lasten’
LTO Glaskracht Nederland juicht het advies van Actal toe. De organisatie heeft altijd al gewaarschuwd dat verlaging van de ondergrens voor de keuringsplicht onnodige lasten oplevert voor telers met kleine, seriematig geproduceerde installaties zoals luchtverhitters en verwarmingsketels. „We zullen het Actal-advies daarom extra onder de aandacht brengen van de overheid en Tweede Kamer, zodat het Activiteitenbesluit vóór 1 januari 2017 kan worden aangepast”, aldus milieudeskundige Guus Meis van LTO Glaskracht.

In het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 32/33 meer over de keuringsplicht vanuit het Activiteitenbesluit