Actal: ’Toezicht en handhaving beter aansluiten op praktijk’

Veel regels waarmee ondernemers te maken hebben, sluiten niet aan op de praktijk. Ook toezicht en handhaving zouden beter moeten aansluiten op de situatie op bedrijven. Dat stelt het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) in een advies aan het Rijk.

De regeldrukwaakhond liet onderzoeken hoe de toetsing en handhaving ’lastenluwer’ gemaakt kan worden voor ondernemers. Daarvoor werd vorig jaar door DLV glas & energie onderzoek gedaan in de glastuinbouw.

Inspecties en toezichthouders kunnen volgens Actal zelf bijdragen aan het terugdringen van onnodige regels. Zij zien als geen ander waar via zelfregulering de publieke veiligheid is gewaarborgd en regels daardoor overbodig zijn. Ook zien zij waar regels geen effect hebben of hun doel al lang hebben bereikt en dus beter kunnen verdwijnen. „Ministers moeten die informatie actief opvragen en gebruiken bij het maken én schrappen van wetten. Dat voorkomt onnodige regels en scheelt een hele hoop ergernis bij ondernemers”, aldus Actal-voorzitter Jan ten Hoopen.

Wederzijds vertrouwen
In een reactie stelt LTO Glaskracht Nederland te hopen dat de ministeries ook daadwerkelijk iets zullen gaan doen met het advies van Actal. Guus Meis, beleidsspecialist Milieu: „Voor de omgevingsdiensten en waterschappen is het van belang lering te trekken uit het onderliggende DLV-rapport. Conclusie daaruit is dat hoe een controleur een ondernemer benadert van groot belang is. Beschouwt hij de glastuinder al bij voorbaat als milieucrimineel of gaat hij uit van wederzijds vertrouwen?” Daarnaast is het volgens Meis heel belangrijk dat een toezichthouder voldoende kennis van de regels én de glastuinbouw heeft om alternatieve oplossingen waarmee een ondernemer kan komen, goed te kunnen beoordelen.

Lees meer over het Actal-advies in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 26 (verschijningsdatum: 26 juni)