Actieplan duurzame gewasbescherming geïntensiveerd

Op 3 februari tijdens de dialoog Duurzame Gewasbescherming in Nootdorp zijn alle betrokken partijen overeengekomen om het actieplan duurzame gewasbescherming te intensiveren. En zo vaart te zetten achter de overgang van traditionele bestrijdingsmiddelen naar groene, duurzame gewasbescherming.

Staatssecretaris Van Dam neemt hiermee het stokje over van zijn voorgangster Dijksma. Zij kondigde in juli 2015 aan om nog in 2015 te komen met een actieplan om het gewasbeschermingsmiddelenpakket sneller te verduurzamen. Het is 3 februari geworden. Het is dus geen aanpassing van de nationale actieplannen voor duurzame gewasbescherming, maar een versnelling ervan. Het staat ook los van de Green deal groene gewasbeschermingsmiddelen.

In balans
„Natuur en landbouw horen met elkaar in balans te zijn. Dat betekent dat je gewassen zoveel mogelijk beschermt op een manier zoals de natuur dat zelf ook doet, bijvoorbeeld met insecten die andere insecten vangen”, aldus een enthousiaste Van Dam over het bereikte resultaat van de dialoog. „Duurzame gewasbescherming wint al terrein, maar er moet meer tempo worden gemaakt. Dat kan alleen als alle betrokkenen – dus van boer tot consument – een extra inspanning leveren. In mijn optiek zijn chemische middelen alleen een uiterste redmiddel. De Nederlandse land- en tuinbouw is beroemd om de kwaliteit van zijn producten en de hoge exportcijfers. Het is belangrijk dat we ook op het gebied van duurzame gewasbescherming ons imago verder versterken.”

Aanvullende afspraken
Tuinders en boeren, wetenschappers, overheid, imkers, fabrikanten van zowel biologische als traditionele gewasbeschermingsmiddelen, natuur- en milieuorganisaties, toezichthouder Ctgb, supermarkten, tuinwinkels en consumentenorganisaties hebben verscheidene aanvullende afspraken gemaakt, zoals:
• Met het oog op toelating van groene middelen gaat het Ctgb samen met het ministerie van Economische Zaken drempels verlagen en procedures versnellen.
• LTO gaat dit voorjaar aan de hand van vijf pilots testen hoe de teelt van bepaalde gewassen zo duurzaam mogelijk kan worden aangepakt.
• Greenpeace start een positieve campagne om consumenten te helpen bij het kiezen voor duurzaam geteelde producten in supermarkten en tuinwinkels.
• Brancheorganisaties van de voedselverwerkende industrie en tuinwinkels gaan hun leden actief wijzen op het belang van duurzame gewasbescherming als criterium bij het inkopen van groenten, fruit, bloemen en planten.

De komende weken worden de suggesties nader uitgewerkt en opgenomen in het actieplan duurzame gewasbescherming. De voortgang wordt vervolgens periodiek gemonitoord en besproken in het bestuurlijk overleg met alle betrokkenen.

 

Staatssecretaris Van Dam in gesprek over duurzame gewasbescherming; Fotograaf: Martijn Beekman