Afvalwaterzuivering Nieuw Prinsenland in gebruik genomen

In glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Steenbergen is een installatie voor collectieve waterzuivering in gebruik genomen. Deze installatie gaat gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit spui en filterspoelwater.

Op 30 april werd de container geopend door LTO Glaskrachtvoorzitter Nico van Ruiten, TOM-directeur Piet Janmaat en waterschapsbestuurder Theo Schots.

In Nieuw Prinsenland wordt het afvalwater van de tuinders door een apart buizenstelsel verzameld in een bassin, waarna het wordt gezuiverd. De zuiveringsinstallatie werkt op basis van vijf bewezen technieken. De wijze waarop ze achter elkaar zijn geschakeld is echter nieuw. Eerst worden zand en grove bestanddelen eruit gefilterd. Daarna volgt ultrafiltratie om bacteriën en schimmels te verwijderen. Actief kool moet opgeloste stoffen absorberen. Vervolgens wordt waterstofperoxide gedoseerd en gaat het optisch schone water door een UV-installatie.

Het doel van de demo is om aan te tonen dat de gewasbeschermingsmiddelen tegen een aanvaardbare kostprijs kunnen worden verwijderd. Wat de kostprijs wordt, moet gedurende de demo duidelijk worden. Als de installatie bevalt blijft hij staan en wordt hij overgenomen door de tuinders.
In Nieuw Prinsenland in Steenbergen zijn op dit moment drie groentetelers gevestigd. De zuiveringsinstallatie kan 5 kuub per uur aan, wat genoeg is voor de huidige bezetting. De bedoeling is dat er drie van deze containers komen te staan als de 220 ha in het gebied vol staan met glas.

Vier projecten
De installatie in Nieuw Prinsenland is één van de in totaal vier projecten die de glastuinbouw binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof uitvoert naar zuiveringstechnieken. In Bleiswijk is op 23 april AquaReUse in gebruik genomen; een installatie die het afvalwater zuivert van negen glastuinbouwbedrijven en het teruglevert als gietwater. In Drenthe wordt afvalwater biologisch gezuiverd in het project ’Glas Zuiver Water’. In de Bommelerwaard wordt nagerekend of een tweede rioolstelsel economisch haalbaar is.