Agriport A7 krijgt biovergister

Glastuinbouwgebied Agriport A7 in Noord-Holland krijgt een eigen installatie voor het vergisten van restafval afkomstig van de tuinders in het gebied. Het gaat om een investering van € 4,3 miljoen.

Dat meldt Stichting Energy Valley, een regionale netwerkorganisatie. De bouw en exploitatie van de biovergister is in handen van Biogas Agriport BV. De installatie moet jaarlijks 6 miljoen m3 groen gas en 6 miljoen kg groene CO2 gaan produceren. Het groene gas wordt geleverd aan TexelEnergie en het vrijkomende groene CO2 aan de lokale glastuinbouw.

Biogas Agriport start met de verwerking van in totaal 60.000 ton biomassa per jaar, oplopend tot 180.000 ton na drie jaar. Vervolgens zal de installatie nog minstens twaalf jaar draaien op dat niveau.

Waddengebied
Het project moet bijdragen aan verdere verduurzaming van het hele Waddengebied, onder andere door de uitwisseling van kennis via netwerkorganisaties als Groen Gas Nederland en Energy Valley. Het Waddenfonds subsidieert het project met € 1,7 miljoen.