Akkerbouwers zetten alternatief voor productschap op

In de akkerbouw heeft het bedrijfsleven een nieuwe ketenorganisatie opgericht. Dit als alternatief voor het weggevallen productschap.

De Brancheorganisatie Akkerbouw, zoals de nieuwe ketenorganisatie heet, is een initiatief van onder meer de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Agrifirm Plant en Plantum.

De nieuwe ketenorganisatie van de akkerbouw is weliswaar formeel opgericht, maar dient nog wel erkend te worden door de overheid. Minister Kamp (EZ) stelt namelijk strenge eisen aan zo’n organisatie. Die kan bijvoorbeeld alleen worden opgezet door organisaties van producenten en handelaren die minimaal 25% van de ondernemers vertegenwoordigen.

Sierteelt
LTO Nederland streeft naar een aantal ’brancheorganisaties’ – zoals Brussel de nieuwe ketenorganisaties noemt – per 1 januari 2015. Ook voor de sierteelt wordt aan zo’n organisatie gewerkt.