Albertine van Vliet benoemd tot informateur Bommelerwaard

Oud-burgemeester van Amersfoort Albertine van Vliet is door Provinciale Staten van Gelderland aangesteld als onafhankelijk informateur die gaat onderzoeken hoe de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard het beste aangepakt kan worden. Dat hebben de Staten op 12 februari bekendgemaakt.

Gehoopt wordt dat Van Vliet de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan (PIP) tuinbouw Bommelerwaard uit de impasse kan halen die vorige maand ontstond. De informateur gaat aan alle bij de herstructurering betrokken partijen – dus: overheden, glastuinbouw, milieubeweging, dorpsraden en het projectbureau – vragen hoe zij vinden dat de herstructurering het beste kan worden aangepakt. Ook zal Van Vliet vragen welke bijdrage de betrokken partijen daar zelf aan willen leveren, welke bijdrage zij van anderen verwachten en welk proces nodig is qua tijd en aanpak om de herstructureringsdoelen te halen.

Van Vliet moet haar bevindingen uiterlijk 4 maart aan de Staten rapporteren. De Statencommissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) wil er op 12 maart over spreken.

Verbinder
Van Vliet was enkele jaren raadslid in Apeldoorn, dijkgraaf van het waterschap Veluwe en tien jaar lang burgemeester van Amersfoort. Momenteel is zij zelfstandig consultant, onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg ’Samen werkt beter’ in Overijssel en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Zij wordt gezien als een echte verbinder, open en spontaan, die investeert in contacten met burgers.