Algen als brandstof nog lang niet rendabel

De teelt van algen om te gebruiken als brandstof is niet voorlopig niet rendabel. De teelt zelf en de verwerking tot brandstof kosten nu nog vele malen meer dan de huidige verkoopprijzen. Dat blijkt uit economische modellen die Wageningen UR heeft ontwikkeld binnen het Europese EnAlgae-project.

Er zijn drie soorten micro-algen productiesystemen bestudeerd namelijk open vijvers, buizen en platte fotobioreactoren (PBR’s).

Bij een ander onderzoek naar algenteelt in combinatie met glastuinbouw, dat in bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk wordt uitgevoerd, wordt niet gekeken naar gebruik als brandstof. „De productie voor brandstof zit qua opbrengst in de onderste segment”, zegt Wouter Verkerke, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw. „Wij richten ons vooral op astaxanthine, een kostbare stof voor het kleuren van zalm en cosmetica.”

De waardepiramide van inhoudststoffen laat zien welke toepassingen het meeste toegevoegde waarde in zich hebben. Pharmaceutische toepassingen zitten boven in de piramide, veevoer en brandstof onderin.