Alv FloraHolland kiest ALV-commissie

  De algemene ledenvergadering van FloraHolland heeft donderdagavond ingestemd met de voorgedragen vijf ledenkwekers voor de ALV Commissie.

  De nieuwe commissie gaat zich bezighouden met het toezien op het stemproces tijdens de alv en het nakijken van de notulen. Ze doet tevens aanbevelingen bij vacatures in de raad van commissarissen en het oefent het wettelijk recht van bezwaar uit bij voordrachten door de raad van commissarissen.

  Ook de vergoeding voor commissarissen wordt door de ALV-commissie vastgesteld. In het kader van de bestuurlijke vernieuwing is er nog een taak toegevoegd, namelijk het vaststellen van de beloningsbeleid voor de topstructuur van de veiling.

  Deze laatste taak lag tot voor kort bij het bestuur. De overige hiervoor genoemde taken werden de afgelopen jaren uitgevoerd door de commissie aanbeveling en vergoeding raad van commissarissen.

  Ledenkwekers Herman Sticker, Matthijs Barendse, Frans van der Knaap, Sjaak van der Hulst en Ad van Marrewijk (voorzitter) zijn in de ALV-Commissie gekozen.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij