Amerikaans marktmodel beste optie voor Warmterotonde Zuid-Holland

De Warmterotonde in Zuid-Holland – een netwerk waar Westlandse glastuinders warmte uit kunnen afnemen en waar de Rotterdamse haven en ook andere aanbieders warmte op kunnen invoeden – lijkt een stapje dichterbij te komen. Uit onderzoek van CE Delft blijkt namelijk dat voor zo’n rotonde een passende handelsplaats mogelijk is. Het Amerikaanse marktmodel PJM komt daarbij als beste uit de bus om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het plan voor een Warmterotonde financieel haalbaar is, mits de overheid bijspringt. Nu blijkt dat met de Warmterotonde een open warmtemarkt mogelijk is als daarvoor het zogeheten knooppuntenmodel wordt toegepast. Dat wordt sinds 1927 in veertien Amerikaanse staten gebruikt. Dit systeem – PJM geheten, naar de beginletters van de drie staten waarin het ontstond: Pennsylvania, New Jersey en Maryland – vormt tot op heden de grootste elektriciteitsmarkt ter wereld, met meer dan negenhonderd aangesloten marktpartijen.

CO2-arme warmte
Vergeleken met andere marktsystemen zorgt PJM, volgens CE Delft, voor de meeste voordelen als het gaat om de mogelijkheden voor het beprijzen van warmte. Maar ook voor wat betreft het stimuleren van de verkoop van CO2-arme warmte en het onder gelijke condities toegankelijk maken van het warmtetransport voor iedere professionele partij die er gebruik van wil maken (tegen een transportvergoeding). Het systeem gaat uit van een collectieve fysieke markt gebaseerd op fysieke knooppunten in het net. Elk knooppunt kan tot zijn eigen prijs komen, afhankelijk van vraag en aanbod, transportcapaciteit, eventuele temperatuurverschillen tussen knooppunten en transportverliezen en/of kosten.

Geothermie
Het PJM-systeem biedt glastuinders niet alleen de mogelijkheid warmte af te nemen, maar ook warmte in te voeden, bijvoorbeeld warmte opgewekt door WKK- en geothermische bronnen. CE Delft adviseert het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland om PJM eerst toe te passen op een bestaand tracé of op een kleinschalig nieuw project. Later kan het dan worden uitgebouwd.