AquaReUse officieel geopend

Het nieuwe waterzuiveringssysteem AquaReUse in Bleiswijk is op 23 april officieel in gebruik genomen. De installatie zuivert afvalwater van negen aangesloten glastuinbouwbedrijven en twee WUR-locaties en levert vervolgens schoon gietwater terug.

Inmiddels bestaat er grote belangstelling voor de installatie vanuit China en Zuid-Afrika, zo meldde hoogheemraad Agnes van Zoelen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij was een van de sprekers op het symposium ’Close to zero: de emissierace’ dat op 23 april ter gelegenheid van de oplevering van het project werd gehouden.

Nagenoeg nul
Tijdens het symposium werd onder meer gedebatteerd over de vraag of de overheid het bedrijfsleven en onderzoek de tijd moet gunnen om naar oplossingen te zoeken om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater naar nagenoeg nul te krijgen. Voorstanders van dat idee wezen er op dat het ontwikkelen van deze oplossingen tijdrovend is. Tegenstanders wezen op de mogelijkheid van biologisch telen en op de aanscherping van gebruiksvoorschriften op het etiket van middelen, een situatie die dreigt als de sector niet vóór 2016 tot waterzuivering in staat is.

Vier projecten
AquaReUse is één van de in totaal vier projecten die de glastuinbouw binnen het onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof uitvoert naar zuiveringstechnieken. In Dinteloord, in glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland, wordt gewerkt aan een gietwater-, spuiwater- en gescheiden rioleringssysteem. In Emmen is het project Glas Zuiver Water in volle gang waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen op biologische wijze worden afgebroken. In de Bommelerwaard wordt nagerekend of een tweede rioolstelsel economisch haalbaar is.

De openingshandeling van het project AquaReUse werd verricht door onder meer bestuurders van provincie, gemeente en waterschap én geestelijk vader van het concept, Aad Wubben van adviesbureau AquaTerraNova. Gewapend met een groene gieter liepen zij op de installatie af om deze symbolisch te overgieten met gezuiverd gietwater.