Arbeidsmigranten verdringen beperkt Nederlanders

Jongeren, allochtonen en laagopgeleiden komen moeilijker aan het werk door de komst van arbeidsmigranten in onder meer de tuinbouw en bouw. Dit concludeert SEO Economisch Onderzoek in een onderzoek naar verdringing.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat vroegere werknemers uit de betreffende sectoren niet massaal werkloos zijn geworden. De meesten zijn elders aan het werk gegaan of als zelfstandige.

Uit het onderzoek van SEO blijkt dat op macroniveau verdringing heeft plaatsgevonden – in de sectoren bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport – hoewel de gevolgen op microniveau beperkt zijn. Ongelijke concurrentie leidt tot verdringing en vindt op drie manieren plaats:

• tussen overtreders van wet- & regelgeving en bedrijven die zich aan de wet houden;
• tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst;
• tussen buitenlandse bedrijven en binnenlandse bedrijven via detachering.

Tussen buitenlandse en binnenlandse werknemers bij Nederlandse bedrijven is in principe geen sprake van ongelijke concurrentie: deze arbeidsmigranten vallen onder dezelfde cao als de binnenlandse werknemers.

Minister Asscher vindt dat de uitkomsten van het SEO-onderzoek de noodzaak laten zien van een intensieve strijd tegen oneerlijke concurrentie en verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Hij zal daarom binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen en een aanscherping van de wet voor het minimumloon voorbereiden.