Asscher krijgt Europese aanpak uitbuiting werknemers

Op 9 december is in Brussel afgesproken dat opdrachtgevers in de bouw niet langer weg komen met onderbetaling van werknemers uit andere Europese landen. Voor minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dit een eerste stap naar ‘Gelijk werk, gelijk loon in het land waar je werkt’.

De bewindsman vindt al langer dat EU-lidstaten gezamenlijk oog moeten hebben voor de nadelige gevolgen van een vrij werknemersverkeer. Voor de bouw zijn concrete afspraken gemaakt dat ook buitenlandse opdrachtgevers, net als binnenlandse werkgevers, verplicht zijn lonen uit te keren die in het land gelden waar buitenlandse werknemers gaan werken. Boetes op onderbetaling kunnen bovendien in een ander land worden geïnd. Hierdoor kunnen bedrijven in andere Europese landen beter worden aangepakt en zich niet langer verschuilen achter de regels die in dat land gelden. Verder is tijdens de Europese Raad afgesproken dat bijvoorbeeld Nederland Polen kan verzoeken inspectie te doen naar een bepaald bedrijf.

Land- en tuinbouw
In hoeverre deze afspraken ook gelden voor de land- en tuinbouw is niet geheel duidelijk. Minister Asscher heeft met Polen, Roemenië en Bulgarije wel soortgelijke bilaterale afspraken gemaakt.