Batterij op water en keukenzout

De Blue Battery heeft donderdag de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen in de categorie Circulaire Economie. Het is een batterij die werkt op alleen water en keukenzout. Deze vinding kan de transitie naar duurzame energie een boost geven, aldus de jury.

Duurzame energiebronnen zoals zon en wind maken een sterke groei door. Een probleem daarbij is dat de opgewekte energie niet goed opgeslagen kan worden. De Blue Battery werkt bij normale luchtdruk en kamertemperatuur. Er is een prototype gebouwd, en op dit moment wordt aan een geavanceerder type gewerkt.

De jury oordeelt: „Het is een 100% duurzame batterij, gebaseerd op alleen water en zout. De technologie maakt energieopslag milieuvriendelijk en veilig, van kleine tot grote schaal en voor een rendabele prijs. Dit kan de energietransitie naar zon- en windenergie een impuls geven.”