Beeldvorming

’Zo, hier is het beter dan buiten!’ Snel doe ik de deur achter ze dicht.

Handenwrijvend warmen ze zich op. ’Wij zijn van de Milieudienst Rijnmond en komen controleren of u uw afvalwater op de goede manier loost.’ Ze hebben de koudste dag van het jaar uitgezocht. ’Zal ik meteen even een bakkie zetten?’ ’Graag!’

Als de koffie loopt ga ik de handhavers voor, de kas in. ’Achterin de kas zit onze drainput. Daar vandaan pompen we het water naar een silo die we in december hebben laten plaatsen. En vanuit die silo lozen we op het riool. Er zit een literteller tussen, dus we kunnen zien hoeveel. We zuiveren nog niet, maar we hebben pas wel een monster laten nemen om te kijken welke werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen in het afvalwater zitten. Hebben jullie daar nog wat aan?’

Het net sluit zich steeds meer. Het verzet tegen het gebruik van chemie in de land- en tuinbouw groeit. Bij gebrek aan een Europees voetbalkampioenschap dit jaar lijken alle bondscoaches in ons land massaal te zijn omgeturnd naar teeltpecialisten. Regelmatig komen er deskundologen op tv die weten te vertellen dat het heel goed mogelijk is om biologisch te telen. Gif? Welnee, dat is echt niet meer nodig!

En zo komt ook Natuur en Milieu met een rapport waarin nog maar eens wordt uitgelegd hoe nadelig chemische middelen zijn voor mens en dier. En wéér gaat het over de schadelijke werking van imidacloprid. Wordt nog maar eens gezegd dat je gewassen moet beschermen op een manier zoals de natuur dat ook doet. Jaja, je kunt er staatssecretaris mee worden, met zulke oplossingen. Je zou hem een chrysantentuin gunnen. Niet voor een dagdeel, maar voor een jaar.

Ben ik te cynisch? Lijken we op bankiers die wel binnen de grenzen van de wet blijven maar toch immoreel gedrag vertonen omdat we chemische middelen inzetten tegen schimmels en insecten? Ik vind zelf van niet. Wij proberen naar eer en geweten met toegestane middelen bloemen te telen. Ik geloof niet in een tuinbouw zonder chemie. Dat leidt vroeg of laat tot onbeheersbare problemen.
Ik bekijk het analysemonster nog eens een keer. ’Geen verbinding gevonden op of boven bepalingsgrens’. Geweldig, maar vecht maar eens tegen beeldvorming.