Belasting

Het is maart! De maand waarin we hier onze jaarlijkse belastingaangifte moeten doen.

De kranten, op televisie, iedereen besteedt er aandacht aan. En of dat nog niet genoeg is, stuurde ook de belastingdienst zelf mij deze week nog een herinneringsmailtje.

Nu heb ik best wel eens kritiek op de soms vreemde wetgeving in Ecuador. Maar het in 2008 hervormde belastingstelstel weet ik wel te waarderen. Kortweg lijkt het heel erg op dat van Nederland, maar dan precies andersom. Zeg maar ’Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker’. En waarachtig, het werkt nog ook. Want jaar op jaar komt er echt meer belastinggeld binnen bij de staatskas. Het komt hierop neer: iedere werknemer heeft een belastingvrije voet van omgerekend € 7.500. In ogenschouw nemend dat het minimum salaris € 2.800 is en de helft van de bevolking geen officiële baan heeft, kan dus gesteld worden dat meer dan 90% van de bevolking helemaal geen loonbelasting betaalt.

Het kleine percentage dat wel boven die € 7.500 verdient, kan de belastingvrije voet met nogeens € 5.000 verhogen. Maar dan moet je wel voor het dubbele bedrag (dus € 10.000) aan op naam gestelde bonnetjes verzamelen. Bovendien moeten die bonnetjes gerelateerd zijn aan levensbehoevende zaken als voeding, kleding, gezondheid en scholing. Nou, je kunt het wel raden. Waar je ook afrekent, steeds weer die vraag over de bon op naam of niet. Thuis hebben we zelfs een aparte lade om al die bonnetjes te kunnen bewaren. Bij het aangifte doen (gelukkig kan alles via internet) moeten uiteindelijk al die bonnetjes aangemeld worden, zodat de belastingdienst ze kan verifiëren met die van de winkeliers. En daar zit nu juist de clou. Doordat de consument – in tegenstelling tot vroeger – nu wel om de bonnetjes vraagt, wordt er vrijwel niets meer zwart verkocht en vangt de fiscus zodoende meer vennootschapsbelasting en btw-dollars. Slim bedacht!

En de loonbelasting dan? Mocht er boven op de vrijstelling toch nog wat afgedragen moeten worden? Geen getreur. De laagste schijf begint met slechts 5%, waarna hij gestaag oploopt tot 35% in de hoogste. Ik ken landen waar dat wel even anders is!

Victor van Dijk is vestigingsmanager Zuid-Amerika voor FleuraMetz