Beperkte kwekersvrijstelling binnen Rijksoctrooiwet geregeld

    Op 12 december is de ‘beperkte kwekersvrijstelling’ opgenomen in de Rijksoctrooiwet. Plantenveredelaars kunnen daardoor een door een octrooi beschermd ras gebruiken voor verdere ontwikkeling.

    Plantum NL, de Nederlandse vereniging van bedrijven die actief zijn in de veredeling en handel in plantaardig uitgangsmateriaal, reageert verheugd op deze eerste stap. Zij is echter voorstander van een volledige kwekersvrijstelling binnen octrooien. In dit streven heeft de belangenorganisatie staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken achter zich staan. Zij maakt zich in Europa hard voor een volledige kwekersvrijstelling die lidstaten niet nationaal mogen regelen.

    Natuurlijke eigenschappen octrooivrij
    Bij een volledige kwekersvrijstelling is op natuurlijke eigenschappen geen octrooi meer aan te vragen. Bij een beperkte kwekersvrijstelling zal de veredelaar alsnog licentie moeten krijgen van de licentiehouder als de geoctrooieerde eigenschap ook in het nieuwe ras tot uiting komt.